Kultinfo
hírek, események
Nyolcvan éves az Ady Endre Közművelődési Egyesület
Ünnepi köszöntőt mond: Böjtös Sándor elnök Közreműködnek: Rába Néptánegyüttes, vezető: Antal Áron Rába Dal-és Társaskör, vezető: Mezei Melinda Rába Koncert Fúvószenekar, vezényel Taletovits Márton Kiállítók: Rába Paál László Képzőművészkör Szabadvári Antal fafaragó népi iparművész Rába Érem és Régiség Kör Rába Népi Díszítők Baráti Köre Takács Nagy Ani népi iparművész
AGYKONTROLL TANFOLYAM
ULTRA gyógyító technikákat oktató kurzus Oktató: dr. Domján László orvoskandidátus
XVII-XVIII.sz.-i végrendeletek a mindennapi élet tükrében helyi vonatkozásokkal
- Horváth József, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatójának helytörténeti előadása
15 éve, 1989 december 24-én Kismegyeren a II. ...
160 éve, 1844 december 21-én Szépítési Választmányt alakítottak: Pooder János városi ...
60 éve, 1944 december 18-án a József Attila Kör vezetőit letartóztatták, ...
25 éve, 1979 december 16-án az év művészeti díjasai: Cziráki Lajos festőművész, ...
200 éve, 1804. szeptember 24-én született dr. Schöpf-Mérei Ágoston gyermekgyógyász
100 éve, 1904. szeptember 1-jén Milkovich Zsigmondné, méhkerti Zámory Mária 7562 ...
100 éve, 1904. július 18-án született dr. Bay Ferenc levéltár- és könyvtárigazgató
100 éve, 1904. július 4-én Grab Emanuel bécsi gyáros gyáralapítási engedélyt kapott ...
A Köztisztviselők Napja
- Köztisztviselők Napján az ügyfélszolgálat szünetel.
100 éve, 1904. július 1-jén aláírták Győr-Sziget és Révfalu-Pataháza egyesítését ...
250 éve, 1754. április 28-án született Fertőszéplakon Széchényi Ferenc gróf, ...
- Diákéveit Sopronban, majd a nagyszombati jezsuitáknál töltötte. 1791-es Olaszországban szerzett tapasztalatai alapján, a neves tudós Hajnóczy József segítségével rendezte cenki gyűjteményét, egyben megkezdte annak kiegészítését. Az 1802-ben kelt adománylevéllel gyűjteményét az országnak adományozta, így a Bibliotheca Hungarica a következő évben létrehozott Nemzeti Múzeum része lett. Jelentős összegekkel támogatta a művészetet és a tudományt. Bécsben halt meg 1803. március 29-én. A nagycenki mauzóleumban nyugszik (forrás: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 2004-es évfordulónaptára)
400 éve, 1604. április 8-án Rudolf császár és magyar király Prágában megerősítette ...
350 éve, 1654. április 1-jén Győrött halt meg Nyéki Vörös Mátyás kanonok, a barokk ...
100 éve, 1904. március 17-én született Váczy Péter történész, műgyűjtő
150 éve,1854. március 1-jén Győrben született Petz Lajos orvos
- Bécsben szerzett orvosi diplomát. 1881-től alorvos Győrben, 1884-től városi főorvos és a Szentháromság Közkórház igazgatója nyugdíjazásáig. Az ő közreműködésével épült fel az új győri kórház, melyet 1895-ben avattak fel. Tanulmányaiban közegészségügyi problémákkal foglalkozott, így a kolerajárvánnyal, a tbc elleni védekezéssel. Egészségügyi felvilágosító előadásokat tartott. Könyvben írta meg Győr zenei életének múltját és jelenét. Győrben halt meg 1932. június 21-én.
150 éve, 1854. március 1-jén született dr. ...
175 éve, 1829. február 28-án született Ráth Károly levéltáros
175 éve, 1829. február 28-án Győrben született Ráth Károly történész, levéltáros, ...
- Iskoláit a győri evangélikus gimnáziumban, majd a pozsonyi evangélikus líceumban végezte. Első tanulmánya Győr történetéről a győri Hazánk című folyóiratban jelent meg 1847-ben. Részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, Kmety György hadsegéde volt. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Írásai többek között a Győri Közlönyben és a Győri Történelmi és Régészeti Füzetekben jelentek meg. 1861-ben, majd 1867-től Győr vármegye levéltárosa volt. A Hazai Okmánytár című kiadvány egyik elindítója volt. Győrben halt meg 1868. április 12-én
150 éve, 1854. február 24-én Győrben született Tóth Sándor író, irodalomtörténész
- Tanulmányait Győrött és Budapesten végezte. 1877-ben tanári, 1878-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1879-től a nagyszebeni, 1883-tól a pozsonyi gimnáziumban tanított. 1894-től a makói, 1902-től az eperjesi katolikus gimnázium igazgatója volt. A Kemény Zsigmond Társaság és a Dugonics Társaság tagja volt. Többnyire történelmi regényeket és irodalomtörténeti tanulmányokat írt. Haláláról csak az ismert, hogy 1914 után halt meg.
150 éve, 1854. február 24-én Zsejkepusztán (Győr megye) született Hankóczy Jenő ...
- A Magyaróvári Gazdasági Akadémián végzett. 1904-től Cserháti Sándor mellett volt asszisztens a magyaróvári Növénytermelési Kísérleti Állomáson, ahol a búzaminták vizsgálatával foglalkozott. 1905-ben megszerkesztette az első lisztvizsgálatra alkalmas műszert, amit később világhírű műszerré tökéletesített. 1924-ben kinevezték az Országos Chemiai Intézet Kisérletügyi igazgatójának. 1928-tól az általa szervezett Gabona- Lisztkísérleti Állomás első igazgatója. 1939. március 2-án hunyt el Budapesten.
200 éve, 1804. február 15-én Szepesváralján (Szepes vármegye) halt meg Molnár (Ker. ...
- Csécsényben (Rábacsécsény) született 1728. június 12-én. A jezsuiták győri gimnáziumába járt, majd 1745-ben belépett a jezsuita rendbe. 1767-től többek között Győrött is tanított. 1773-tól Győrött volt lelkész, 1776-ban a budai akadémia igazgatója lett, majd egyetemi tanár, szepesi kanonok. A magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő irodalom úttörője, a tudományos és szépirodalomra egyaránt jelentős hatással volt. Ő alapította és szerkesztette az első magyar irodalmi folyóiratot, a Magyar Könyv Házát (1783-1804), melynek 22 kötete jelent meg.
A Magyar Kultúra Napja
- Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
A magyarországi német önkormányzatok napja
A béke világnapja
- A Szlovák Köztársaság állami ünnepe
100 éve, 1903. december 17-én született Schleich Lajos történész, tanítóképző ...
25 éve, 1978. november 30-án alakult meg az Alpok-Adria Munkaközösség, melynek tagja lett ...
125 éve, 1878. november 23-án született Simon Miklós tanár, az Állami Főreáliskola - ma ...
25 éve, 1978. november 11-én jelent meg a Műhely című folyóirat első száma
50 éve, 1953. november 8-án avatták fel a Rába kettős hidat
150 éve, 1853. november 3-án született Angyal Armand ügyvéd, rendőrkapitány, zeneszerző. ...
50 éve, 1953. szeptember 20-án alakult meg a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei ...
100 éve, 1903. július 15-én született Jankó Gyula gyógyszerész, az Arany Sas patika ...
100 éve, 1903. június 18-án halt meg Surányi János kanonok, filozófiai, jogbölcseleti ...
125 éve, 1878. május 26-án született Strasser Sándor tanár, az Állami Leányiskola - ma ...
Kadler Zsuzsa, a 15. számú választókörzet önkormányzati képviselője lakossági ...
100 éve, 1903. április 4-én halt meg Lacza Ferenc, 1884 - 88. között Győr polgármestere
225 éve, 1778. március 21-én született Csapó Dániel, az 1832-36-os országgyűlés győri ...
250 éve, 1753. március 13-án született Fabchich József költő, műfordító, nyelvész, ...
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Nemzetközi anyanyelvi nap
Valentin nap - Szent Valentin ünnepe Magyarországon
100 éve, 1903. február 5-én született dr. ...
125 éve, 1878. február 1-jén született Hajós Alfréd olimpiai bajnok, a Győri Uszoda ...
A civilek napja Magyarországon
A holocaust emléknapja Európában
A magyar kultúra napja
A magyarországi német önkormányzatok napja