Kultinfo
hírek, események
Győr az olimpiákon
- állandó sporttörténeti kiállítás - nyitva: hétfőtől péntekig, 13 - 18 óra között (csoportoknak bejelentkezés alapján délelőtti időpontban is!)
Borsos Miklós állandó kiállítás
A Káptalandombon, a Szent Mihály szobor és a püspöki székesegyház Szent László kápolnája szomszédságában található a XV. században épült Püspöki Udvarbíróház. A gótikus stílusban készült épület felújítását 1979-ben fejezték be, ekkortól ad otthont Borsos Miklós életmű-kiállításának. Borsos Miklós (1906–1990) a modern magyar szobrászat klasszikus mestere, aki korai festészeti kísérleteit követően a plasztika minden műfajában maradandót alkotott. Több új műfaji megoldás is a nevéhez fűződik. Szobrászi tevékenysége mellett éremművészi munkássága is igen jelentős, a műfaj egyik XX. századi megújítójának tekintjük. Egész életében fáradhatatlanul rajzolt. A rajz segítette szobrásszá érni, és a rajzzal teljesedett ki művészete. Több tucat irodalmi alkotáshoz készített felejthetetlen illusztrációt. Szobrászata az 1940-es évekig szorosan kapcsolódott a Beck Ö. Fülöp, Ferenczy Béni és Medgyessy Ferenc által képviselt modern szobrászati irányhoz. Ezután művészete klasszicizáló irányt vett, amelyben a természethű és az absztrakt tendenciák egyaránt megtalálhatók. Az élet szépségei: csend, nyugalom, harmónia, szeretet, valamint árnyoldalai: küzdelem, halál voltak a művész legfőbb témái.
Vasilescu-gyűjtemény
Radnai-gyűjtemény újrarendezve
- Nyitva: hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 óra között.
Várkazamata - kőtár
Győr, mint várispánsági székhely már Szent István kora óta (1000–1038) erődített hely volt. A középkori vár a mai Káptalandombot kerítette be. A város stratégiai helyzete a török hódoltság idején, a XVI. században értékelődött fel: a végvárvonal leghatalmasabb erődítményeként a Bécsbe vezető út védelmében játszott kulcsszerepet s lett a császárváros s egyben a kereszténység védőbástyája. Az 1537-ben I. Ferdinánd császár-király utasítására megindult s kerek negyven évig elhúzódó nagyszabású erődítési munkálatok nyomán az egész várost fallal vették körbe, amelyet hét fülesbástya és egy félbástya védelmezett. Az égetett téglából emelt bástyákban kazamatákat képeztek ki: ezekben helyezték el a várvédő ágyukat, amelyek a szomszédos bástyákat és falakat oldalazó tüzükkel fedezték. A bástyákat a falakban futó kazamatafolyosók kötötték össze. A legkorszerűbb hadiépítészeti elvek jegyében fogant terveket itáliai várépítő mesterek — Francisco Benigno, Bernardo Gabelli, Pietro Ferabosco, Bernardo de Magno — készítették s ők irányították a munkálatokat is. A hatalmas erődítményből mára csupán a Káptalandombot övező Kastély-bástya és az egykori Bécsi-kaput védelmező Sforza-félbástya maradt fenn. Az utóbbi kazamatáiban és udvarán alakították ki a Lapidáriumot. A vár falain egykor három, a XIX. század közepén lebontott késő-reneszánsz stílusú kapu nyílott. A legreprezentatívabb az antik diadalívekre emlékeztetően háromnyílású Bécsi-kapu volt (1568), melyet a nagyhatású itáliai építészteoretikus, Sebastiano Serlio mintakönyvének egyik várkaputerve nyomán alakítottak ki. A kapuzatot egykoron a kétfejű sasos császári, a vágásos mezejű magyar királyi, és oroszlános cseh királyi címer ékesítette, valamint a II. Miksa császár-király címeit elősoroló feliratos tábla. Töredékeik, miként a Vizi-kapu (1567) dór párkányzatának egy fragmentuma is a kazamataudvar boltívei alatt látható. A kulcsfontosságú erődítményt a törökök 1594-ben hosszú ostrom után elfoglalták. Ám csak rövid ideig örülhettek új hódításuknak: 1598. március 28-áról 29-re virradó éjszaka a császári csapatok egy rajtaütésszerű támadás során visszavették a várat. Az Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós vezette keresztény sereg petárdával robbantotta be a Fehérvári-kaput: a győriek évszázadok óta őrzik a szétroncsolódott kapuszárnyat, mint a felszabadulás ereklyéjét. A hadiépítészet fejlődésével a XVII. század közepére ismét szükségessé vált az erődítmények korszerűsítése. Erre F. Wymes hadmérnök tervei szerint, gróf Montecuccoli várparancsnoksága alatt az 1661–1664 közötti években került sor: a kiszélesített várárokba külső elővédművek kettős láncolatát építették fel. A török háborúk végeztével, a XVIII. század elejére Győr vára elvesztette katonai jelentőségét. A napóleoni háborúk idején rövid időre újra szerephez jutott a vár: a francia csapatok a kismegyeri csata után néhány napi ostromot követően elfoglalták, majd visszavonulásukkor a falakat felrobbantották (1809). Az ezt követő évtizedekben a város a megmaradt falakat is elbontatta. A vár udvara és kazamatája 1957 óta ad helyet a római kori és kora-újkori kőtár és a Horváth József téglagyűjteménye anyagából rendezett állandó kiállításnak.
Patkó Imre Gyűjtemény
- XX. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti alkotások
A Petz-család orvostörténeti, képző-és iparművészeti hagyatéka
Győr és környékének története
Az Abád-Hauser család gyűjteménye
Gyermekmúzeum
Újkori kőtár
Nyitva tartás: - V.1-IX.30-ig 10-18 óráig. szünnap: hétfő - X.1-31-ig 10-17 óráig. szünnap: hétfő - X.1-IV.30-ig ZÁRVA!
Római kori kőtár
Nyitva tartás: - V.1-IX.30-ig 10-18 óráig. szünnap: hétfő - X.1-31-ig 10-17 óráig. szünnap: hétfő - X.1-IV.30-ig ZÁRVA!
Horváth József téglagyűjteménye
Nyitva tartás: - V.1-IX.30-ig 10-18 óráig. szünnap: hétfő - X.1-31-ig 10-17 óráig. szünnap: hétfő - X.1-IV.30-ig ZÁRVA!
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
mobilis Interaktív Kiállítási Központ
- Kiállítás (interaktív eszközök, tervezés és gyártás, mozgás vezérlés, energia és hajtás, karosszéria és életstílus, konferenciaterem, utazó kiállítási tér, kreatív foglalkoztató, látványlabor) - Jegyárak: - kisgyermek 0-3 év között ingyenes - gyermek 3-8 év között 950 Ft - tanuló 8-18 év között 1250 Ft - kedvezményes (nyugdíjas, fogyatékkal élő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diák, pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy) 1450 Ft - felnőtt 1750 Ft - családi jegyár (2 felnőtt + 1 gyerek) 4050 Ft, minden további 18 év alatti gyerek számára 950 Ft. - nyitva tartás: 9:00 – 17:00, pénztárzárás 16:30 - kedd szünnap
Madách Imre Gyűjtemény
- A Madách-gyűjtemény alapjait Szabó József evangélikus püspök vetette meg, és 1973-ban ajándékozta a Xántus János Múzeumnak. Intézményünk halála óta is igyekszik gyűjteni a Madáchcsal és műveivel kapcsolatos anyagot. Szabó József 1927-ben Győrött segédlelkész volt, majd 21 éven át városunkban tevékenykedett. 1948-ban Balassagyarmatra került, a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspökévé avatták. 1973-ban nyugalomba vonult, visszaköltözött Győrbe, és a Xántus János Múzeumban irodalomtörténészként tevékenykedett haláláig, 1986. október 17-ig. Szenvedélyesen, széles körű kapcsolatai segítségével gyűjtötte a Madách-emlékeket. Madách Imrének Az ember tragédiája megírásának 150 éves, és Szabó József gyűjtőnek halála 25 éves évfordulóján állítunk emléket az új állandó kiállítás megnyitásával.
A Madách Gyűjtemény anyagából rendezett új állandó kiállítás, megnyitó
- Köszöntőt mond: Kara Ákos, a megyei közgyűlés alelnöke. - A kiállítást megnyitja: dr. Andor Csaba, a Madách Irodalmi Társaság alapítója és elnöke. - Az állandó kiállítás megnyitója után a Kazinczy Ferenc Gimnázium DeszkArt társulata Bauer Ildikó vezetésével előadja Karinthy Fricike: Az emberke tragédiája Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról című darabját. - - A Madách-gyűjtemény alapjait Szabó József evangélikus püspök vetette meg, és 1973-ban ajándékozta a Xántus János Múzeumnak. Intézményünk halála óta is igyekszik gyűjteni a Madáchcsal és műveivel kapcsolatos anyagot. Szabó József 1927-ben Győrött segédlelkész volt, majd 21 éven át városunkban tevékenykedett. 1948-ban Balassagyarmatra került, a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspökévé avatták. 1973-ban nyugalomba vonult, visszaköltözött Győrbe, és a Xántus János Múzeumban irodalomtörténészként tevékenykedett haláláig, 1986. október 17-ig. Szenvedélyesen, széles körű kapcsolatai segítségével gyűjtötte a Madách-emlékeket. Madách Imrének Az ember tragédiája megírásának 150 éves, és Szabó József gyűjtőnek halála 25 éves évfordulóján állítunk emléket az új állandó kiállítás megnyitásával.
A pusztulás képei - kiállítás és emlékhely
- helyszín: a Xántus János Megyei Múzeum légópincéje (Győr, Széchenyi tér 5.). - A kiállítás emléket kíván állítani az 1944. április 13-ai szomorú eseményeknek, amely Győr város és különösen Gyárváros életében örökké emlékezetes marad. Ez volt az első és legnagyobb bombatámadás Győr ellen: összesen 718 személy vesztette életét. - Ezen az egyébként szép kora tavaszi napon a megszokottnál is több légi riadó miatt szorult össze a győriek szíve. Aztán 11 óra után az emberek elindultak a légoltalmi pincék felé – ezek Gyárvárosban a mai napig láthatók. 11 óra 47 perckor pedig elindult a pokol, megkezdődött a város/városrész bombázása. - A Szövetséges Légierő 177 darab B-17-es bombázója indult el egy dél-olaszországi repülőtérről, azzal a harci feladattal, hogy bombázza a győri ipartelepet, különösen pedig a GYŐRI WAGGON ÉS GÉPGYÁR üzemi épületeit, a repülőtéri létesítményeket és az ott lévő repülőgépeket. Az ok az ott folyó katonai repülőgépgyártás volt. - A 177 bombázó repülőgép a rövid ideig – körülbelül 15 percig – tartó bombatámadás alatt összesen 350 tonna bombát dobott le, főleg a gyárakra, de bőven jutott a gyárvárosi lakóházakra is. - A hatás és a következmények nem felejthetők. A gyárak jelentős részben üzemképtelenné váltak, a lakóházak kiégtek, összedőltek, az emberek pedig kétségbeesetten menekültek a város körüli falukba. - Ez volt az első és legnagyobb bombatámadás Győr ellen: összesen, 718 honfitársunk vesztette életét. - Gyárváros erre a napra az óta is emlékezik. Akik még élnek azok közül, akik átélték a bombázást, szóban, írásban mondják el az átélt eseményeket. A gyárvárosi templomban azóta is minden évben gyászmisével emlékeznek az áldozatokra. - A gyárvárosi iskolák kisdiákjai pedig leírják a szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök történeteit, tanulságul azért, hogy ilyen többé ne történjen és tiszteletből az ártatlan áldozatok iránt. (forrás: www.gyarvaros.hu)
A pusztulás képei - kiállítás és emlékhely megnyitó
- helyszín: a Xántus János Megyei Múzeum légópincéje (Győr, Széchenyi tér 5.). - Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke. - A kiállítás emléket kíván állítani az 1944. április 13-ai szomorú eseményeknek, amely Győr város és különösen Gyárváros életében örökké emlékezetes marad. Ez volt az első és legnagyobb bombatámadás Győr ellen: összesen 718 személy vesztette életét. - Ezen az egyébként szép kora tavaszi napon a megszokottnál is több légi riadó miatt szorult össze a győriek szíve. Aztán 11 óra után az emberek elindultak a légoltalmi pincék felé – ezek Gyárvárosban a mai napig láthatók. 11 óra 47 perckor pedig elindult a pokol, megkezdődött a város/városrész bombázása. - A Szövetséges Légierő 177 darab B-17-es bombázója indult el egy dél-olaszországi repülőtérről, azzal a harci feladattal, hogy bombázza a győri ipartelepet, különösen pedig a GYŐRI WAGGON ÉS GÉPGYÁR üzemi épületeit, a repülőtéri létesítményeket és az ott lévő repülőgépeket. Az ok az ott folyó katonai repülőgépgyártás volt. - A 177 bombázó repülőgép a rövid ideig – körülbelül 15 percig – tartó bombatámadás alatt összesen 350 tonna bombát dobott le, főleg a gyárakra, de bőven jutott a gyárvárosi lakóházakra is. - A hatás és a következmények nem felejthetők. A gyárak jelentős részben üzemképtelenné váltak, a lakóházak kiégtek, összedőltek, az emberek pedig kétségbeesetten menekültek a város körüli falukba. - Ez volt az első és legnagyobb bombatámadás Győr ellen: összesen, 718 honfitársunk vesztette életét. - Gyárváros erre a napra az óta is emlékezik. Akik még élnek azok közül, akik átélték a bombázást, szóban, írásban mondják el az átélt eseményeket. A gyárvárosi templomban azóta is minden évben gyászmisével emlékeznek az áldozatokra. - A gyárvárosi iskolák kisdiákjai pedig leírják a szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök történeteit, tanulságul azért, hogy ilyen többé ne történjen és tiszteletből az ártatlan áldozatok iránt. (forrás: www.gyarvaros.hu)
Arcképcsarnok
A Győri Nemzeti Színház Márványcsarnokában az elmúlt harmic esztendőben művészeink arcképei díszítették a falakat. Az előadások szüneteiben közönségünk ismerkedhetett a művészek nevével, beazonosíthatta a színpadon látott darabok szerplőit. A színház arculatához szervesen hozzá tartozó Arcképcsarnok most megújult, a művészekről, a színház Örökös Tagjairól új, egységes stílusú fotókat helyeztek ki. A fotóművészek: Szamosi László - Szami és Burger Péter
Az otthon melege - cserépkályyhatörténeti kiállítás
- Az otthon melege szlogennel a kályhatörténeti gyűjteményünkből, a Győr és környékének kályhaművességét bemutató kiállításunkból, és a hozzájuk kapcsolódó Élő műhelyből létrehozott kiállítás együttest kívánjuk szimbolizálni. A kályhamúzeum egyedülálló a maga nemében, hisz az ország területén ehhez fogható kiállítással nem találkozhat a látogató. - Nyitvatartás: 10-18 óráig, szünnap: hétfő - Belépődíj: felnőtteknek: 650.- Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 300.- Ft - Fruhmann Antal (1908-1987) győri kályhásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a Xántus János Múzeumra hagyta. A Fruhmann-házban kialakított kályhamúzeum egyedülálló a maga nemében. A kályhásműhely eredeti rendeltetésének megfelelően áll a látogatók rendelkezésére, míg a felújított lakóházban a kályhásmesterség győri történetét bemutató kiállítás tekinthető meg. Az újonnan épült pavilonban felállított kályhák a gyűjtemény legreprezentatívabb darabjai, amelyek egy nagy múltú, napjainkban újra reneszánszát élő kézműves mesterség emlékeivel ismertetik meg a látogatót, amely az új, környezettudatos, alternatív energiákat és felhasználásukat kereső korunkban ismét előtérbe került. A már eltűnt Mágner-, Dachauer-, Magyary- és Fruhmann-műhelyek emlékének felidézése a város iparos és vállalkozó tradícióinak bemutatására is szolgál.
VIDÁM TÉLBÚCSÚZTATÓ NYUGDÍJASOKNAK
Vacsora, zene, móka, tombola és tánc 16-21 óráig Belépõ vacsorával: 1600 Ft Jelentkezés és befizetés legkésõbb február 27-ig az ÁMK-ban, a közmûvelõdési irodában.
IX. Győri Téli Fesztivál - sajtótájékoztató
Zárva a múzeum
- A Xántus János Múzeum kiállításai, a Várkazamata-Kőtár és a Patkó Imre Gyűjtemény 2006. december 18. - 2007. január 31-ig zárva tart. Előzetesen bejelentett csoportokat januárban is fogadnak.
Deák Est
- a Deák Ferenc Szakközépiskola rendezvénye.
Akadálymentesített régészeti kiállítás
- A Xántus János Múzeumban 2006. október 6-tól akadálymentesített régészeti állandó kiállítás látható a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával.
Vasilescu � gyűjtemény, állandó kiállítás
- A Benkó Károly, pesti építész tervei alapján épült győri Zsinagógát 1870.szeptember 15-én avatták fel a templomépülethez kapcsolódó, kétemeletes iskolával együtt. A részletes kiviteli terveket Örömy, Hencz és Bergh nevű pesti cég dolgozta ki, a kivitelező Fränkel Vilmos bécsi építész volt. A költségeket a hitközség az ülőhelyek örökáron való megvételéből és tagjainak kamatmentes hiteléből, valamint adományokból fedezte. A késő historizmus és szecesszió szellemében épített templom Győr városának egyik reprezentáns épülete lett. Hosszú ideig mintaként szolgált más városok zsinagógáinak építéséhez, mint a nagyvárosi környezetbe jól illeszkedő, nagy befogadó képességű zsinagógák méltó előképe. 1927-ben az ún. téli templommal bővítették az épületet, amely 1960 óta részben üresen állt: míg az iskolai szárnyban a Zeneművészeti Főiskola kapott helyet, addig a templom üresen állt, így az állapota is fokozatosan romlott. A városképileg meghatározó, értékes templom elhanyagoltságára, romos állapotában is megkapó szépségére az 1991-ben megalakult Győri Zsinagógáért Alapítvány, illetve a falai között megvalósult Mediawave - rendezvények irányították a közvélemény figyelmét. A Zsinagóga 1993-ban a város tulajdonába került. 2003-ban elnyert címzetes támogatással és egyéb ráfordításokkal kezdődött meg a rekonstrukció. A műemléképület felújítási tervét Cserhalmy Győző és Szőcs Sándor építész készítette, a statikus Nemes József volt. A felújítás során az 1868-as állapotnak megfelelően alakították ki a nyolcszögletű központi teret, a kupola festésének rekonstruálását régi felvételek szerint végezték, a falfestés helyreállításához sablonok készültek. Korszerűsítették a fűtésrendszert, a mosdó blokkokat a pincében alakították ki. Az építményt statikailag és szerkezetileg is megerősítették. Az előzetes terveknek megfelelően a nagyközönség 2006 nyarán veheti birtokba az új, kulturális funkciót kapott épületet. - A Zsinagóga központi terében és karzatain a Vasilescu-gyűjteményből rendezett állandó kiállítás 2006. augusztus 30-ától tekinthető meg. - A kiállítás tervezője, rendezője N. Mészáros Júlia művészettörténész, múzeumigazgató. - Id. Vasilescu János gyűjteménye mérvadó értékítéletet közvetít a XX. századi magyar képzőművészet jelentős alkotóinak művészeti eredményeiről. Szinte teljes áttekintést kapunk Ország Lili munkásságáról, amely a gyűjtemény legkiemelkedőbb értéke, átfogó képet adva a művész valamennyi alkotói periódusáról. Ország Lili műveihez szorosan kapcsolódnak a gyűjteményben a művész pályatársainak � Schaár Erzsébet, Vilt Tibor, Kondor Béla, Víhg Tamás, Keserü Ilona, Maurer Dóra, Hencze Tamás, Nádler István kiváló alkotásai. A gyűjtői koncepció mindezeket egy szélesebb összefüggésbe helyezve egészíti ki a kollekciót az Európai Iskolába tartozó, vagy szellemileg kötődő művészek � pl. Bálint Endre, Korniss Dezső, Anna Margit, Deim Pál, Gyarmathy Tihamér, Martyn Ferenc kiváló alkotásaival. - Nyitva tartás: augusztus 30-ától, hétfő és kedd kivételével naponta 10-18 óra között.
Vasilescu-gyűjtemény
A Vasilescu-gyűjtemény állandó kiállításként 2006 nyarán nyitotta meg kapuit az 1870-ben, a historizmus szellemében épült és erre a célra teljesen felújított újvárosi neológ zsinagógában.
Cserépkályha-történeti kiállítás
Fruhmann Antal (1908–1987) győri kályhásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a város múzeumára hagyta. Az itt kialakított kályhamúzeum az országban egyedülálló. A jelentős kályhagyártási múlttal rendelkező Győrött a mára már eltűnt Mágner-, Dachauer-, Magyary- és Fruhmann-műhelyek emlékének felidézése, a győri kályhásság történetét bemutató, enteriőrszerűen berendezett kiállítótermek közvetlenül teszik átélhetővé minden korosztály számára az „otthon melege” kifejezést. A XX. század elején épült kályhásműhely eredeti állapotának megfelelően áll a látogató közönség rendelkezésére, míg a felújított lakóházban a kályhásmesterség győri történetét bemutató kiállítás tekinthető meg.
Radnai-gyűjtemény - Magyar művészet 1900-1950
- 2005. december 2-ától a győri Városi Művészeti Múzeum központi épületében, az Esterházy-palotában látható az ország egyik legjelentősebb magyar képzőművészeti kollekciója, a Radnai-Gyűjtemény. Az állandó kiállításon a modern magyar művészet klasszikusainak számos főműve mellett a XX. század első felében született magas színvonalú alkotások sorát tekinthetik meg a látogatók. A több, mint 900 műből álló páratlan gyűjteményben többek között olyan kitűnő művészek festményeivel, grafikáival vagy szobraival találkozhatunk, mint Barcsay Jenő, Berény Róbert, Bernáth Aurél, Bornemissza Géza, Borsos Miklós, Czóbel Béla, Deák Ébner Lajos, Egry József, Derkovits Gyula, Dési Huber István, Egry József, Elekfy Jenő, Ferenczy Béni és Noémi, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Hincz Gyula, Kádár Béla, Kerényi Jenő, Kernstock Károly, Kmetty János, Koszta József, Medgyessy Ferenc, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály, Nagy István, Nemes�Lampérth József, Novotny Emil, Orbán Dezső, Rippl-Rónay József, Rudnay Gyula, Szabó Vladimir, Szalay Lajos, Székely Bertalan, Szobotka Imre, Szőnyi István, Tihanyi Lajos, Tornyai János, Tóth Menyhért, Uitz Béla, Vaszary János, Vedres Márk és Vilt Tibor. - Tárlatvezetés előzetes időpont egyezttésel. - nyitva: hétfő kivételével naponta 10-18 óra között.
Vasilescu-gyűjtemény
- 2005. februárjától a Városi Művészeti Múzeum különböző kiállítóhelyein folyamatosan, logikailag más-más elrendezésben láthatjuk a kitűnő Vasilescu-gyűjteményt. 2006. nyarától már végleges helyén, a felújított zsinagógában csodálhatjuk meg a magyar avantgard mestereinek (Kassák Lajos, Uitz Béla, Moholy Nagy László, Mattis-Teutsch János és Bortnyik Sándor) grafikáit, a gyűjtemény magvát alkotó, a művész pályafutásának fontos szakaszait reprezentáló Ország Lili-műveket, az Európai Iskola legnagyobb egyéniségeinek és szellemi követőinek – Anna Margit, Korniss Dezső, Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, Martyn Ferenc, Deim Pál – , valamint Kondor Béla, Vilt Tibor és Schaár Erzsébet munkáit. A 60-as évek generációját Hencze Tamás, Keserü Ilona és Nádler István már klasszikusnak tekinthető alkotásai, míg a jelenkort Nádler István és Bullás József közelmúltban született munkái képviselik. - nyitva: márciustól, hétfő kivételével naponta 10-18 óra között.
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely - állandó kiállítás
- Látogatható a művelődési ház nyitva tartási idejében, előzetes egyeztetés alapján.
Babakiállítás
- Wiedra Berzsenyi Monika által Győr városának ajándékozott textilbabák állandó kiállítása. - A kiállítást az érdeklődők a következő időpontokban tekinthetik meg: Hétfő: 9.00-15.30 Kedd: 9.00-15.30 Szerda: 9.00-15.30 Csütörtök: 9.00-15.30 Péntek: 9.00-13.00 Szombat: 12.00-17.00
BORSOSNÉ KÉRY ILONA - EMLÉKSZOBA
- 2003. február 15-én, a Borsos Miklós Állandó Kiállítás emeletén (Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.)megnyílt a BORSOSNÉ KÉRY ILONA - EMLÉKSZOBA, enteriőr a művész és feleségének budai lakásából.
Gőzmozdonyok- Hans Gusztav Edőcs állandó kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja Kedves Ferenc, Győr Vasúti Csomópont állomásfőnöke.
Emlékek a Győri MÁV-DAC Természetjáró Szakosztály életéből - turisztikai kiálítás
- Oklevelek, serlegek, vázák, kitűzők, jelvények, túrafüzetek és egyéb turista emléktárgyak, valamint több mint száz színes fotó a szakosztály túráiról. A kiállítás egész évben látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében, hétfő-kedd: 9-15, kedd-csütörtök: 13-17, péntek 9-13 óra között.
ÁLLANDÓ KIÁLLITÁSOK
- Győr és környékének története az őskortól napjainkig. - A Petz család (orvostörténti és iparművészeti) magángyűjteménye. - Postabélyegek - az első kibocsátástól az 1980-as évekig. - Az Abád-Hauser család gyűjteménye.
Galgóczi Emlékszoba - állandó kiállítás
- Látogatható a művelődési ház nyitva tartási idejében, előzetes egyeztetés alapján.